ВАЖНИ НОВИНИ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

Нови програми СДК

 

Магистърска програма: “Специална педагогика”/ на английски език/

 

Магистърска програма: "Образователни науки и интеркултурно  възпитание"/на английски език/