КОНФЕРЕНЦИИ


 

Есенни докторантски четения във ФНПП - 2016 г.

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ОРФЕЕВА ДАРБА“ Четвърта национална конференция

Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

София, 17-18 май 2013 г.

АРХИВ: 2003; 2004;2005; 2006; 2007;2008