ДЕКАНСКИ СЪВЕТ


Декан
проф. д-р Божидар Ангелов
кабинет: 201
телефон: 02 9706201, 02 8720893
e-mail: dekan@fppse.uni-sofia.bg b.angelov@fppse.uni-sofia.bg
Приемно време: Вторник 10.00 - 12.00 часа


Заместник декан - научна, художествена и проектна дейност
проф. д-р Стефан Алтъков
кабинет: 602
телефон: 02 9706233
e-mail: s.altukov@fppse.uni-sofia.bg


Заместник декан - дистанционно и електронно обучение
доц. д-р Николай Цанев
кабинет: 410
телефон: 02 9706210
e-mail: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg


Заместник декан по продължаваща квалификация
проф. дн Радослав Пенев
кабинет: 510
телефон: 02 9706221
e-mail: r.penev@fppse.uni-sofia.bg