ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

София 1574, ул. Шипченски проход № 69 А,

Телефон 97 06 + вътр. номер

 

  

Професор

 

Доцент

 

Асистент

 

Администрация

 

Всички

 

  вътр. номер

проф. д-р Любослава Пенева

216

проф. д-р Крася Каваклова

258

проф.  дфн Томислав Дяков

238

проф.  д-р Цецка Коларова

240

проф.  д-р Цанка Попзлатева

228

проф.  д-р Стиляна Белчева

260

проф.  д-р Стефан Кирилов Алтъков

233

проф.  д-р Радослав Пенев

221

проф.  д-р Орлин Дворянов

261

проф.  д-р Нели  Бояджиева

209

проф.  д-р Нели Петрова

206

проф.  д-р Мария Баева

219

проф.  д-р Лучия Малинова

220

проф.  д-р Лаура Димитрова

275

проф.  д-р Катерина Караджова

222

проф.  д-р Илиана Мирчева

288

проф.  д-р Димитър Гюров

216

проф.  д-р Ганка Неделчева

9711002/552

проф.  д-р Весела Гюрова

221

проф.  д-р Борис Минчев

276

проф.  д-р Божидар Ангелов

217

проф.  д-р Бисера Василева Вълева

263

проф.  дпн Цветанка Ценова

227

проф.  дпн Николай Попов

240

проф.  дпн Мира Цветкова-Арсова

229

проф.  дпн Клавдия Сапунджиева

209, 274

проф.  Буян Йорданов Филчев

275