ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

София 1574, ул. Шипченски проход № 69 А,

Телефон 97 06 + вътр. номер

 

  

Професор

 

Доцент

 

Асистент

 

Администрация

 

Всички

 

  вътр. номер

доц. д-р Татяна Борисова

236

доц. д-р Росица Тодорова

 

доц. д-р Розалина Енгелс

271

доц. д-р Николай Цанев

210

доц. д-р Нели Василева

227

доц. д-р Неда Балканска

228

доц. Милена Блажиева

263

доц. д-р Людмила Велчева

 

доц. д-р Любен Витанов

213

доц. д-р Коста  Герджиков

204

доц. д-р Ивайло Петров

224

доц. д-р Жан Гологанов

245

доц. д-р Емилия Евгениева

232

доц. д-р Елена Джамбазова

266

доц. д-р Данка Щерева

253

доц. д-р Габриела Кирова

211

доц. д-р Вероника Вълканова

219

доц. д-р Анна Цоловска

228

доц. д-р Анна Георгиева

266

доц. д-р Адриан Георгиев

 

доц. дн Емил Маринов

260

доц д-р Милен Замфиров

232