ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

София 1574, ул. Шипченски проход № 69 А,

Телефон 97 06 + вътр. номер

 

  

Професор

 

Доцент

 

Асистент

 

Администрация

 

Всички

 

  вътр. номер

гл. ас. д-р Стефан Стефанов

241

гл. ас. Людмила Зафирова

288

гл. ас. Екатерина Софрониева

218

гл. ас. д-р Таня Казанджиева

245

гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева

231

гл. ас. д-р Мая Веселинова Димчева

235

гл. ас. д-р Марина Пиронкова

241

гл. ас. д-р Любка Алексиева

 

гл. ас. д-р Лора Спиридонова

221

гл. ас. д-р Катерина Щерева

 

гл. ас. д-р Илияна Симеонова

266

гл. ас. д-р Добрин Атанасов

 

гл. ас. д-р Диана Игнатова

232

гл. ас. д-р Данаил Данов

218

гл. ас. д-р Боряна Мангова

 

гл. ас. д-р Анна Трошева-Асенова

228

гл. ас. д-р Александър Ранев

 

ас. Цветослав Николов

 

ас. Христо Монов

230

ас. Христина Оцетова

268

ас. Христина Белева

218

ас. Теодорина Кожухарова

 

ас. Паулина Георгиева Пелова

263

ас. Милена Сотирова

9711002/550

ас. Маргарита Томова

 

ас. Магдалена Гюрова-Стоянова

221

ас. Елка Ставрева

 

ас. Елка Маринова

 

ас. Драгомира Панова

245

ас. д-р Иван Душков

211

ас. д-р Елена Бояджиева-Делева

 

ас. д-р Галина Георгиева

 

ас. Десислава Бакалова

 

ас. Гергана Михайлова-Недкова

220

ас. Антоанета Георгиева

231