ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

София 1574, ул. Шипченски проход № 69 А,

Телефон 97 06 + вътр. номер

 

  

Професор

 

Доцент

 

Асистент

 

Администрация

 

Всички

 

Име и фамилия

вътр. номер

Адриан Георгиев

 

Албена Вандова

214

Албена Димитрова

244

Александър Ранев

 

Анна Владимирова

203, 223

Анна Георгиева

266

Анна Трошева-Асенова

228

Анна Цоловска

228

Антоанета Ананиева

207

Антоанета Георгиева

231

Ася Йорданова

243

Бисера Вълева

263

Бистра Дончева

249

Божидар Ангелов

217

Борис Минчев

276

Боряна Мангова

 

Буян Филчев

275

Валентина Едуард

237

Валентина Николова

249

Вероника Вълканова

219

Весела Гюрова

221

Весела Манолова

244

Веселина Иванова

247

Габриела Кирова

211

Галина Георгиева

 

Ганка Неделчева

9711002/552

Гергана Михайлова-Недкова

220

Гергана Христова

262

Данаил Данов

218

Данка Щерева

253

Десислава Бакалова

 

Диана Игнатова

232

Димитър Гюров

216

Добрин Атанасов

 

Драгомира Панова

245

Евгени Венков

205

Екатерина Софрониева

218

Елена Бояджиева-Делева

 

Елена Джамбазова

266

Елка Маринова

 

Елка Ставрева

 

Емил Маринов

260

Емилия Вълчева

215

Емилия Евгениева

232

Жан Гологанов

245

Ивайло Петров

224

Иван Душков

211

Илиана Мирчева

288

Илияна Симеонова

266

Катерина Караджова

222

Катерина Щерева

 

Клавдия Сапунджиева

209, 274

Коста Герджиков

204

Крася Каваклова

258

Лаура Димитрова

275

Лора Спиридонова

221

Лора Чорбаджийска

203

Лучия Малинова

220

Любен Витанов

213

Любка Алексиева

 

Любослава Пенева

216

Людмила Велчева

 

Людмила Зафирова

288

Людмила Карчова

248

Магдалена Гюрова-Стоянова

221

Маргарита Сидерова

202

Маргарита Томова

 

Марина Бонева

212

Марина Пиронкова

241

Мария Баева

219

Мая Димчева

235

Милен Замфиров

232

Милена Блажиева

263

Милена Сотирова

9711002/550

Милка Белева

234

Милка Терзийска-Стефанова

254

Мира Цветкова-Арсова

229

Митко Лозанов

270

Неда Балканска

228

Нели Бояджиева

209

Нели Василева

227

Нели Петрова

206

Николай Попов

240

Николай Цанев

210

Орлин Дворянов

261

Паулина Пелова

263

Пенка Шапкова-Танева

231

Радослав Пенев

221

Розалина Енгелс

271

Росица Тодорова

 

Силвана Карагьозова

246

Стефан Кирилов Алтъков

233

Стефан Стефанов

241

Стиляна Белчева

260

Таня Казанджиева

245

Татяна Борисова

236

Теодорина Кожухарова

 

Томислав Дяков

238

Христина Белева

218

Христина Оцетова

268

Христо Монов

230

Цанка Попзлатева

228

Цветанка Ценова

227

Цветослав Николов

 

Цецка Коларова

240