ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

София 1574, ул. Шипченски проход № 69 А,

Телефон 97 06 + вътр. номер

 

  

Професор

 

Доцент

 

Асистент

 

Администрация

 

Всички

 

длъжност

Име и фамилия

вътр. номер

Главен инспектор на ФНПП

Маргарита Сидерова

202

Инспектор деканат Александра Георгиева 202

Отговорен счетоводител

Албена Вандова

214

Касиер

Людмила Карчова

248

Инспектор чуждестранни учащи

Валентина Едуард

237

Инспектор студенти

Албена Димитрова

244

Инспектор студенти

Ася Йорданова

243

Инспектор студенти

Весела Манолова

244

Инспектор СДК

Лора Чорбаджийска

203

Инспектор учебна дейност, катедра Прдучилищна и медийна педагогика

Емилия Вълчева

215

Инспектор учебна дейност, катедра Музика

Петя Русева

246

Инспектор учебна дейност, катедра Социална педагогика и социално дело

Антоанета Ананиева

207

Инспектор учебна дейност, катедра Начална училищна педагогика

Гергана Христова

212

Инспектор учебна дейност, катедра Изобразително изкуство

Милка Белева

234

Инспектор докторанти

Петя Русева

279

Инспектор учебна дейност, катедра Специална педагогика

Михаела Димитрова

 223

Специалист стопански дейности

Веселина Иванова

247

Работник поддръжка сграда

Митко Лозанов

270

Завеждащ филиална библиотека

Бистра Дончева

249

Библиотекар

Валентина Николова

249

Завеждащ компютърен център и аудиовизуален кабинет

Евгени Венков

205

Инспектор учебна дейност

Анна Стефанова

262