СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ

Членове  

 

Администриране на специалностите в степен „Бакалавър“:

-        Специалност „Специална педагогика“, редовно обучение - инспектор студенти Ася Йорданова, каб. 314, тел. 02/ 9706 243.

-        Специалност „Специална педагогика“, задочно обучение - инспектор студенти Весела Гъркова, каб. 314, тел. 02/ 9706 244.

-        Специалност „Логопедия“, редовно обучение - инспектор студенти Албена Димитрова, каб. 314, тел. 02/ 9706 244.

-        Администратор на чуждестранните студенти - инспектор студенти Валентина Едуард, каб. 320, тел. 02/ 9706 237.

 

Администриране на програмите в степен „Магистър“:

-        Редовно и задочно обучение на български студенти - инспектор учебна дейност Александра Георгиева, каб. 205, тел. 02/ 9706 223.

-        Редовно обучение на чуждестранни студенти - инспектор студенти Валентина Едуард, каб. 320, тел. 02/ 9706 237.

 

Администриране на докторантското обучение, редовна и задочна форма – инспектор Петя Русева, каб. 222, тел. 02/ 9706246