проф., дпн

Клавдия Сапунджиева - ръководител 

проф, дпн

Николай Попов

проф., дпн

Виолета  Борисова

доц., д-р

Борис Минчев

доц., д-р

Нели  Бояджиева

доц., д-р

Нели Петрова

доц., д-р

Коста  Герджиков

гл.ас., д-р

Цецка  Коларова

гл.ас, д-р.

Стефан Стефанов

гл.ас.

Христо  Монов

гл.ас.

Марина Пиронкова

ст.ас.

Христина Оцетова

 

Антоанета  Ананиева – Георгиева - инспектор