ПОКАНА

 

           Уважаеми колеги,

 

Катедра „Социална педагогика и социално дело” при Факултета по начална и предучилищна педагогика на Софийския университет „Свети Климент Охридски” организира научна конференция във връзка с 10-годишнината от създаването на катедрата и 15 години специалност "Социална педагогика". Темата на конференцията е:

„Социална педагогика – история, теория и практика”

 

Конференцията ще се проведе в рамките на Климентовите четения на 17 и 18 ноември 2006 г.

 

Катедра „Социална педагогика и социално дело” Ви кани да вземете участие в работата на конференцията с Ваши доклади по темата.

Моля, изпратете резюмета на докладите в рамките на 250 – 300 думи в срок до 30 септември 2006 г.

на E-mail: konfsocped@fnpp.uni-sofia.bg

Потвърждение за участие ще бъде изпратено до 15 октомври 2006 г. Таксата за правоучастие е 50 лева. Материалите от конференцията ще бъдат издадени в сборник.

Актуална информация на адрес: fnpp.uni-sofia.bg - Конференции.

Лице за контакти - Марина Пиронкова

 

 

                      С пожелание за успешна работа:

 

  Ръководител катедра:

                                                                                 /проф. дпн Клавдия Сапунджиева/

 

 Декан на ФНПП:

                                                                               /доц. д-р Божидар Ангелов/