Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска

 

 

За обучение в следдипломна квалификация Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи учителска правоспособност със степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър.

б) студенти от всички педагогически специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с получаването на удостоверение за завършен квалификационен курс.

Завършилите СДК Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска се запознават с най-новите възможности на съвременната учебна техника и повишават компетенциите си за работа в сферата на началното образование.

СДК Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска се реализира в задочна форма на обучение в рамките на един семестър.