Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор
(за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност)

 

За обучение в следдипломна квалификация Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност със степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър.

б) студенти от всички педагогически специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с разработването на курсов проект и получаването на удостоверение за следдипломна професионална квалификация.

Завършилите СДК Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор се запознават с най-новите възможности на съвременната учебна техника и повишават компетенциите си за работа в сферата на началното образование.

СДК Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор се провежда в задочна форма на обучение.