Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени  науки в началните класове

 

За обучение в следдипломна квалификация  КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ могат да кандидатстват: завършили педагогически специалности със степен бакалавър, магистър или професионален бакалавър, или имащи педагогическа правоспособност.

Курсът СДК завършва със заключителна дискусия по поставен проблем с практическа насоченост и получаване  на удостоверение за завършен квалификационен курс.

Завършилите СДК - КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА,  ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ повишават квалификацията си в светлината на актуалната европейска политика за   тенденциите в развитие на образованието, разширяват специалната си професионална подготовка  и умения за развиване на ключови компетентности у деца в начална училищна възраст в процеса на обучението по математика, човекът и природата и човекът и обществото. СДК - КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА, ПРИРОДНИ И ОБЩЕСТВЕНИ  НАУКИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ се реализира в очно-задочна форма на обучение  с времетраене до 1 месец.