Арттерапевтична социално-педагогическа работа
при емоционално-поведенчески проблеми

Курс за следдипломна квалификация по Социална педагогика

Факултетът по начална и предучилищна педагогика - Катедра "Социална педагогика и социално дело" организира за втори път краткосрочна следдипломна специализация по арттерапевтична социална педагогика.

Курсът е насочен към подготовка на учители и помагащи специалисти за арттерапевтична работа в учебни заведения, възпитателни и социални домове, и центрове за превенция и справяне с негативните емоционални феномени и състояния като тревожност, страх, фрустрация, поведенчески нарушения и дистрес. В обучението могат да се включат също и студенти в бакалавърска или магистърска степен, които са все още в период на обучение.

Подготовката е насочена към методиката на арттерапевтичната социално-възпитателната и превантивна работа  за социално-педагогически арт-терапевтични практики в работата с деца в детската градина, в училище, свободното време, с родители и семейства, с лица и възрастни в ситуации на риск и др.

Форма на обучение: очно/задочно

Срок на обучение: 6 месеца

Предстоящи обучения

Град

Обучение

Брой дни

Брой часове

Цена

София

Първа част

8

60

400 лв

София

Втора част и
Държавен изпит

23

200

 

Курсът приключва на на базата на комплексен практически изпит, в който се демонстрират техники, усвоени от курсистите по време на специализацията.  Участниците получават удостоверение издадено от СУ.

Място на провеждане:

София, бул.Шипченски проход69А Сградата на Факултета по начална и предучилищна педагогика.

Новост при провеждането на курса!

За курсистите от провинцията се предлага и нощувка на преференциални цени в хотела на Департамента за езиково обучение (бивш ИЧС), намиращ сe в непосредствена близост до Факултета по начална и предучилищна педагогика, на ул. Коста Лулчев № 27. Цената на нощувка на легло в двойна стая е 10 лв.

За участие в курса е нужно да направите регистрация на емейла на СДК koudounova@abv.bg със заявка за хотела на Департамента.

Записването за курса се счита реализирано след внасяне от Ваше име на първата такса за участие от 200лв. в СДК на ФНПП, каб.203 и попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ .

За контакти:

За административно обслужване: г-жа Лора Чорбаджийска, Деканат на ФНПП, тел. 02/9706-203, 872-05-61, E_mail: koudounova@abv.bg

За въпроси: проф.Нели Бояджиева- научен ръководител на курса, nelybo@abv.bg.