Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. 4. клас

 

За обучение в следдипломна квалификация - РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1.- 4. КЛАС  могат да кандидатстват:

а ) завършили педагогически специалности или имащи педагогическа правоспособност,

б) студенти от всички специалности на СУ Св. Кл. Охридски.

Курсът СДК завършва с групова дискусия и получаване на удостоверение  за завършен курс: РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1.- 4. КЛАС

Завършилите СДК - РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1.- 4. КЛАС  ще обогатят своите професионални компетенции, ще се запознаят с електронни варианти на учебници функционални възможности, съдържание, методически проекции при използването им в часовете по български език и литература  в обучението в 1. 4. клас

СДК - РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 1. -4. КЛАС се реализира в очно-задочна форма на обучение в един семестър.