ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Предучилищна и начална училищна педагогика

iкурс, ii курс, iii курс, IVкурс, Vкурс

Специална педагогика
Специална педагогика - І курс, ІI курс,ІII курс
ПДИН - ІI курс, ІII курс, IV курс, Vкурс
ПЗЗ -  ІII курс, IV курс

СРР - ІI курс, ІII курс, IV курс
, V курс

Социална педагогика
i
курс, ii курс, iii курс, IVкурс, Vкурс