ИИ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1/2гр.Методика на изобр. изкуство в горен курс с хоспитиране(сем.+пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-3 (Лекции) II-IVседм.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
Текуща педагогическа практика (горен курс) - 2гр. по 15 ч. пр. упр.
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Рисуване и композиция "Изкуство и общество" - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Рисуване и композиция - упр./ гр. Б
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на ИИ в горен курс с хоспитиране (Лекции) - през седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608

ТХО "Изкуство и общество" І част - Лекции ІІ - ІV седмица
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-4 (Лекции) I-IIIседм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 

Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,IV курс,VII сем.
Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
Рисуване и композиция - упр./ гр. А
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Неконвенционални форми "Акции и интервенции" - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, ІІ гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
 
 
 

ХП-4 гр. А (Пр.упр.) II-IV седмица ХП-4 гр. Б (Пр.упр.) I-III седм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-3 гр. Б (Пр. упр.) I-III седмица
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Живопис и цветознание"Изкуство и общество"(15ч. лекции+ 2 гр. по 15 ч. пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
Педаг. специализация Горен курс III част
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
ТХО "Изкуство и общество" - упр., 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Неконвенционални форми. Акции и интервенции (Лекции) от 15 00 до 17 00 ч. , ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
 
 
 
*Разпис за избираемите дисциплини и ателиетата, ще бъде обявен допълнително.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,I курс,I сем. ИИ,II курс,III сем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,IV курс,VII сем.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION