ИИ,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
ГДВК I-IIIседм. (15ч. лекции) от 8.30ч.
ИИ,III курс,V сем.
проф. Б. Филчев
Зала 323 А
гр. Б Живопис и цветознание. Орнамент и стилизация - практ. упр.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Методика на ИИ в нач. у-ще с хоспит.(лекции и упр.) - 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

ХП-3 гр. А (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,III курс,V сем.
ХП-4 гр. Б (Пр.упр.)
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
Текуща педагогическа практика (начален курс) - I-III седм. 1гр.; II-IVседм. 2 гр.
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
ГДВК гр. А и гр.Б (Пр. упр.)
ИИ,III курс,V сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
гр.А/ Живопис и цветознание. Орнамент и стилизация - практ. упр.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Педагогическа специализация по избор (начален, среден или горен курс)
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Методика на ИИ в началното у-ще с хоспитир. (2 гр. по 10ч. пр. упр. в у-ще)
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
Рисуване и композиция. Структура на визуалния образ, гр. Б (пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

ХП-3 гр. Б (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,III курс,V сем.
ХП-4 гр. А (Пр.упр.)
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИБИИ (15ч. лекции)- през седмица
ИИ,III курс,V сем.
доц. М. Блажиева
Зала 610
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ТХО - 3 част (Лекции)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Неконв. форми. Медийни форми и видеоарт(Лекции) - от 15 00 до 17 00 ч. І - ІІІ седмица
ИИ,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
ИБИИ (1гр. I-III седм. и 2гр. II-IV седм.) (Сем. упр.)
ИИ,III курс,V сем.
Зала 610
докт. Юлия Лазаркова

Худ. спец. - Декоративни изкуства Iчаст (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608 Худ. спец. - Неконвенционални форми I част (Лекции+упр.)
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
ИИ,III курс,V сем.
Рисуване и композиция. Структура на визуалния образ, гр. А (пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Худ. спец. - Графика Iчаст (Лекции+упр.)
ИИ,III курс,V сем.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
Неконвенционални форми. Медийни форми и видеоарт - упр. / 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,III курс,V сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
 
 
 
*Разпис за избираемите дисциплини и ателиетата, ще бъде обявен допълнително.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,I курс,I сем. ИИ,II курс,III сем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,IV курс,VII сем.
 
17:00-18:00
 
Худ. спец.-Живопис 1 ч. (Лекции+упр.) - 17-20 ч.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION