ИИ,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
гр. Б/ Рисуване и композиция І част - упр. Зала 606
 
 
 
Концептуални форми 1 част (Лекции)
ИИ,I курс,I сем. Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
ТХО І част - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,I курс,I сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. В (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
ТХО І част - лекции
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. Б
д-р Венцислава Стоянова
Зала 606
ИССИ - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,I курс,I сем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Концептуални форми 1ч. гр.А (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 230
История на световното изобр. изкуство - І част, Лекции
ИИ,I курс,I сем.
доц. М. Блажиева
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Живопис и цветознание І част, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Концептуални форми 1ч. гр. Б (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610
 
 
 
Софт. за гр. дизайн гр.А (Пр.упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Рисуване и композиция І част, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. Б (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
Л. Бабев
Зала 607
Философия (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
доц. д-р Христо Стоев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Разпис за избираемите дисциплини и ателиетата, ще бъде обявен допълнително.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,I курс,I сем. ИИ,II курс,III сем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,IV курс,VII сем.
 
17:00-18:00
 
Софтуер за графичен за дизайн 1 част (Лекции) - II-IV седмица
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION