ФВС,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Гимнастика II част - Спортна зала в ЦСКА
ФВС,II курс,III сем.
ас. Н. Танкушева
 
 
 
 
 
 
Лека атлетика II част (Практ. упр.) - стадион на ЦСКА I гр. (8.00-9.30 ч.) II гр. (9.30-11.00 ч.)
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Ив. Кърпарова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Методика на преподаване на подвижни игри (15 ч. лекции) - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
Методика на препод. на подв.игри(Пр.упр.)-Спортна зала бл. 8, Студентски град 1 група І - ІІІ седм., 2 група ІІ - ІV седм.
ФВС,II курс,III сем.
докт. Иван Симеонов
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Спортна психология (15 часа лекции и 15 часа сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Гимнастика II част (Лекции) - Спортна зала в ЦСКА
ФВС,II курс,III сем.
хон. преп. Милко Танкушев
Физиология на човека и физиол. на физ. упр. I част (Сем. упр.) - II-IV седм.
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Полина Матеева
Зала 304
Методика на преподаване на волейбол (15 ч. лекции) - з. 209А Ректорат - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Колев
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Физиология на човека и физиол. на физ. упр. I част (Лекции)
ФВС,II курс,III сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД-Философска антропология
ФВС,II курс,III сем.
проф. В. Динев
Зала 414
Биохимия на физическите упражнения (Лекции)
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Л. Загорчев
Биологически факултет, з.211
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методика на преподаване на волейбол (Практ. упр.) - спортна зала в Биолог. факултет I гр.(14.00-16.15 ч.) II гр. (16.15-18.30 ч.)
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Колев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогическа психология (Лекции)
ФВС,II курс,III сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 415
Биохимия на физическите упражнения (Пр. упр.) - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Л. Загорчев
Биологически факултет, з.211
ИД - Тенис (практ. упр.) Тенис кортове Барокоспорт, Спортен комплекс Бонсист, Студ. град
ФВС,II курс,III сем.
доц. д-р Е. Йорданов
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Педагогическа психология (сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Култура на общуването с ученическа аудитория
ФВС,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 303
ИД-Каланетика и стречинг (Практ. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
ас. Г. Минковска
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION