ПНУП,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем. ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.) - от 8 30 до 10 00 ч.
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Василена Вутова
Зала 513
Текуща педагогическа практика - в детска градина - I-III седм. 2гр.; II-IVседм. 1 гр.
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Десислава Начева
1/2 гр. Дидактика на изобразителното изкуство (сем.+пр.упр.) - 2 гр. I-III седмица и 1 гр. II-IV седмица
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Василена Вутова
1/2гр. ДИИ (Практ. упр.)
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Дидактика на музиката (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психолого-педагогически снови на информационната култура (лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Василена Вутова
Зала 513
Текуща педагогическа практика - в училище - I-III седм. 1гр. и II-IV седм. 2гр. от 9.30 до 12.30 ч.
ПНУП,IV курс,VII сем.
х.пр. Сийка Стойчева
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на изобразителното изкуство (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
1 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 504
ПНУП,IV курс,VII сем.
2 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на физическото възпитание и спорта(лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
2 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

Дидактика на музиката (Практ. упр.) - 1гр. II-IV седм. и 2гр. I-IIIседм.
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504 ФНПП/базово училище

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 302
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ИД - Занимателни и туристически игри за учениците от І - ІV клас
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Д-ка на музиката - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм. (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION