Спец.педаг.,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Теория и методика на обучението по математика на ученици със СОП (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 500
Теория и методика на обучението по БЕЛ при ученици със СОП І част (лекции и упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 506
Теория и методика на обучението по развитие на речта при увреден слух (Лекции и практ. упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Хоспитиране - II част
Спец.педаг.,III курс,V сем.
докт. Христина Владимирова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория и методика на технологичното обучение при ученици със СОП (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 303
Теория и методика на обучението по обществ. науки и гражд. образование при ученици със СОП (Лекции и упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 2
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени (практ.упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Теория и методика на обучението по математика на ученици със СОП (пр.упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
докт. Гюнер Пасаж
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Нарушение на ученето
Спец.педаг.,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 400
ИД - Драма и техники
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД - Създаване на тактилни изображения за ученици с нарушено зрение
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. дпн М. Цветкова
Ресурсен център
 
 
 
Теория и методика на технологичното обучение при ученици със СОП (практ.упр.) - през седмица
Спец.педаг.,III курс,V сем.
докт. Лилия Кисьова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION