ПНУП,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1гр. История на педагогиката и бълг.образование (Сем. упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 512
1гр., 2гр. Хоспитиране (в училище)
ПНУП,I курс,I сем.
докт. Светослава Соколова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
1гр./2 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.) - през седмица
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 506
1гр./2гр./3 гр. Хоспитиране (детска градина)
ПНУП,I курс,I сем.
докт. Десислава Начева
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 230
Литература за деца (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 230
Въвеждане в специалността (15 ч. лекции)/ доц. д-р А. Георгиева и доц. д-р Р. Енгелс - блоково на 05.10.2018 г. и на 19.10.2018 г. от 11 00 до 17 30 ч.
ПНУП,I курс,I сем.
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции) - от 8.30ч.
ПНУП,I курс,I сем.
проф. д-р В. Гюрова
Зала 230

2 гр. Съвременен български език (Сем. упр.)
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 505
ПНУП,I курс,I сем.
1гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230

ПНУП,I курс,I сем.
1,2 гр.Литература за деца (сем.упр.)
ас. Др. Панова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. История на педагогиката и бълг. образование (сем.упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 601

1 гр. СБЕ
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПНУП,I курс,I сем.
доц. Вл. Господинов
Зала 230
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. МПХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION