НУПЧЕ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Дидактика на изобразителното изкуство (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
Дидактика на техниката и технологиите (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Текуща педагогическа практика
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
х. пр. Татяна Вълчева-Стоянова
Дидактика на техниката и технологиите (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 308
Дидактика на изобразителното изкуство (сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. д-р Г. Михайлова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Дидактика на музиката (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика в I-IV кл.
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Дид. на музиката (сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Дидактика на информационните технологии в началното училище (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев
Зала 308
ДИТНУ - сем. упр.
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 323 А
Конструктивно приложни дейности (лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Методика на обучението по БДП (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. Л. Витанов
Зала 308
 
 
 
Конструктивно приложни дейности (пр.упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION