НУПЧЕ,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране (в училище)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
докт. Светослава Соколова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Дидактика I част (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Основи на началната училищна педагогика(сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
Английски език ІІІ част
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД - Методика на обучението по безопасно движение по пътищата
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. Л. Витанов
Зала 308
Възрастова психология (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Дидактика I част (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 306
Математика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Възрастова психология (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Интернет и компетентн. за работа по проекти (30ч. лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
Основи на началната училищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. Т. Борисова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION