ПУПЧЕ,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Хоспитиране
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Английски език
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 414
Предучилищна педагогика (сем. упр.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
История на педагогиката и бълг. образование -сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 512
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
ПНУП,I курс,I сем. ПНУП,II курс,III сем. МПХК,I курс,I сем. МПХК,II курс,III сем. ПУПЧЕ,I курс,I сем. ПУПЧЕ,II курс,III сем.
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION