НУПЧЕ,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература за деца (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 601
Българска литература за деца (Сем. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 512
Педагогика (Теория на възпитанието) - Лекции
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сравнително образование (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
ИД-Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 303
Английски език практ. курс І част
НУПЧЕ,I курс,I сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Театрално изк. и техника на говора - сем. упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
Педагогика (Теория на възпитанието) - упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Театрално изкуство и техника на говора (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Интернет и компетентн. за работа по проекти (30ч. лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION