Музика,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Елементарна теория на музиката I част (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Елементарна теория на музиката I част(Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (сем.+пр.упр.)
Музика,I курс,I сем.
ас. Г. Георгиев
Зала 323 А
История на музиката I част (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Хорово пеене, хорознание I част (Лекции) - през седмица
Музика,I курс,I сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Увод в специалността (Лекции) - през седмица
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
История на музиката I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Хорово пеене, хорознание I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 504
Солфеж I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
•••Задължително пиано Iч.
Музика,I курс,I сем.
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор III част от14.00-16.00 ч.
Музика,I курс,I сем. Музика,II курс,III сем.
Вокална фолклорна формация
хон. преп. Светла Цветкова
Народен оркестър
Ангел Добрев
Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на джаза (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
Дидактика (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на джаза (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
Сценично поведение (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Обща психология (15 ч. лекции) - блоково на 20.10.2018 г. от 09 00 до 17 00 ч. и на 21.10.2018 г. от 09 00 до 16 00 ч. във ФНПП, зала 301
Музика,I курс,I сем.
проф. д-р Калин Гайдаров
Зала 301
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION