Логопедия,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (сем. + пр.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
В у-ще и зала 306 Зала 306
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Сем. упр. и практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Основа на научно-изследователската работа (Лекция) - през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
Основи на научно-изследователската работа (пр.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Планиране и структуриране на логопедичната терапия (Л+У)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лечебен масаж (Лекция) - I-III седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 415
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 415
Лечебен масаж - пр.упр.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Център по кинезитерапия - ФНПП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД - Нарушения на сензорната интеграция
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Нарушения на ученето (Лекция)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 415
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (сем и практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Нарушения на ученето (пр.упр.) през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION