Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с увреден слух (Лекции) от 7 30 до 10 00
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Арттерапия при деца с увреден слух (Лекции) - зала 302 и у-ще
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Методика на езиковото обучение при деца с УС (сем. и пр. упр.) - от 10 00 до 13 30 ч.
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 416
 
 
 
Социална интеграция и ресурсно подпомагане при лица с увреден слух(Лекции и 15ч. сем.+30ч. пр. упр) - в Ресурсен център София-град
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
д-р Калоян Дамянов
Текуща практика - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Арттерапия при ДУС (15ч. сем.+15ч. пр. упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
докт. Детелина Пангелова
ФНПП/Зала 311
 
 
 
Хоспитиране - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Фонетична ритмика (лекции+пр.упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Ресурсен център СРР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Невербален комуникативен тренинг (Практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД - Социална приемливост на сексуално поведение при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION