Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Тактилно творчество (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 306
 
 
 
Текуща практика IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. Вл. Радулов
Ресурсен център
Тактилно творчество (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център ПДИН
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Зрително подпомагане (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица (сем.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център ПДИН
Нарушения на ученето (Практ. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Ресурсен център СРР
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Нарушение на ученето
Спец.педаг.,III курс,V сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 400
Компютърни технологии за зрително затруднени (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 505
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД - Социална приемливост на сексуално поведение при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION