Соц. п-ка,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Социално-педагогическа работа със семейството (Лекции) - от 8.30ч.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Текуща социално-педагогическа практика
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ИД-Социално-правни основи на работа с деца с девиантно и делинкветно поведение
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 305
 
 
 
Социално-педагогическа работа в училище(Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители (сем.упр.) през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Педагогика на интегрирането
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 302
 
 
 
Обща и училищна психодиагностика (Лекции) - 15ч. лекции всяка 2-4седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. дпсн Наталия Александрова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
СПРС (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Професионализация на приемната грижа (Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Пиронкова проф. д-р Н. Петрова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION