Соц. п-ка,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
1 гр./ 2 гр. Соц. раб. с възр. и хора с увреждания(Сем.упр.) - от 8 30 до 10 00 ч.
Соц. п-ка,III курс,V сем.
х.пр. д-р Хр. Христова
Зала 400
1 гр./ 2 гр. Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Пр. упр.)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Обща психопатология (Лекции) - ВМА, Клиника по психиатрия
Соц. п-ка,III курс,V сем.
д-р Данчо Дилков
Педагогика свободното време (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 400
Соц. работа с възрастни и хора с увреждания (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
х.пр. д-р Хр. Христова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ИД-Социониката в социалната сфера
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Герагогика (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Управление на образованието в България
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 305
 
 
 
ИД-Кино и социална работа
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
2гр. Хоспитиране 2
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. Красимир Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION