Соц. п-ка,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка Разпределение по групи за сем. и практ. упр. в І - ви курс І - ва група от фак.№ 621421 до фак. № 621446; ІІ - ра група от фак. № 621447 до фак № 621473.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм. и 2 гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Невроанатомия и неврофизиология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Невроанатомия и неврофизиология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
д-р К. Рачева
Зала 302
Соц. п-ка,I курс,I сем.
Обща психология (Сем. упр.) - 1гр. 2-4 седм., 2 гр. 1-3 седм.
ас. Хр. Монов
Зала 310
 
 
 
Гражданско образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 301
Теоретични основи на възпитанието (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Въвеждане в специалността (15ч. л) - блоково от 9.10.2018 г. - 3 седмици
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Гражданско образование (Сем. упр.) 1гр. - 1-3 седм.; 2гр. - 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Социална антропология (Лекция)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. В. Динев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Обща психология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
Спец. п-ка,I курс,I сем. Спец. п-ка,II курс,III сем. Логопедия,I курс,I сем. Логопедия,II курс,III сем. Соц. п-ка,I курс,I сем. Соц. п-ка,II курс,III сем.
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Социология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем. МПХК,I курс,I сем.
проф. М. Мирчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION