Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Художествени конструкции ІІ част (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ТХО ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн ІІІ част - Лекции, 15 ч./ блоково
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
доц. д-р Светослав Косев
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Графичен дизайн ІІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графичен дизайн ІІІ част - Лекции/ блоково
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
доц. д-р Светослав Косев
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на световното изобразително изкуство ІІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 506
Художествени конструкции ІІ част - упр./ 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ТХО ІІ част (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Концептуални форми ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИСИИ ІІІ част (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Концептуални форми ІІ част - Лекции
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
гр. А/ Графика и технологии ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Графика и технологии (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
*Разпис за избираемите дисциплини и ателиетата, ще бъде обявен допълнително.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,I курс,I сем. ИИ,II курс,III сем. ИИ,III курс,V сем. ИИ,IV курс,VII сем.
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
гр. Б/ Графика и технологии ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн ІІІ част (15ч. лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION