д-р В. Караатанасов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Компютърен нотопис - практ. упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
Дирижиране I част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Зала 518
 
 
 
Музикален анализ I част (Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Хорово пеене, хорознание I част (Лекции) - през седмица
Музика,I курс,I сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Зала 518
 
 
 
Инструментознание (Лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Инструментознание (Сем. упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Компютърен нотопис - Лекции и сем. упр
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
Теория и история на електронната музика - лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация I част. (упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Електронни и електроакустични музикални инструменти (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Студио, ет.5
Музикален анализ І част - Лекции и упр
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация ІІ част - упр.
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION