гл.ас. д-р Хр. Карагьозов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
Зала 323 А
 
 
 
Тонрежисура ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
доц. д-р Адр. Георгиев гл.ас. д-р Хр. Карагьозов ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Звукотехника - 1ч. (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Акустика 1част
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Звуков анализ (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/Студио, ет.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикална естетика 2 част (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
История на изкуството І част - лекции
Музика,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на изкуството II част (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Хр. Карагьозов
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION