доц. д-р Т. Казанджиева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Съвременен български език (сем. упр.) - 1 гр. II - IV седм. и 2 гр. I - III седм. Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература за деца (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 601
Съвременен български език (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Съвременен български език (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION