доц. Ел. Джамбазова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Методика на преподаване на подвижни игри (15 ч. лекции) - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на обучен. по физич. възпит. на учениците I-IV кл.(Л)
ФВС,III курс,V сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Дидактика на физическото възпитание и спорта(лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
ИК-Извънкласна дейност по физическо възпитание
ФВС,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД - Занимателни и туристически игри за учениците от І - ІV клас
ПНУП,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION