ас.Я. Грънчаров ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. В (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Графичен дизайн ІІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
ГДВК гр. А и гр.Б (Пр. упр.)
ИИ,III курс,V сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Графичен дизайн І част - упр.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
Графичен дизайн (Практ. упр.)
МПХК,II курс,III сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Софт. за гр. дизайн гр.А (Пр.упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
Софтуер за графичен дизайн 1 част, гр. А (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. Б (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
Софтуер за графичен здизайн 1 част, гр. Б (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
гр. А/ Софтуер за графичен дизайн ІІІ част - упр. от 16 00 до 17 30 ч.
ИИ,II курс,III сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен здизайн 1 част, гр. В (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
гр. Б/ Софтуер за графичен дизайн ІІІ част - упр.
ИИ,II курс,III сем.
ас.Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION