хон.пр. д-р Ралица Димитрова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по музика в V-XII (упр.) - през седмица
Музика,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дид. на музиката (сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

Дидактика на музиката (Практ. упр.) - 1гр. II-IV седм. и 2гр. I-IIIседм.
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504 ФНПП/базово училище
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Д-ка на музиката - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм. (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION