доц. д-р Н. Балканска ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с увреден слух (Лекции) от 7 30 до 10 00
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теория и методика на обучението по развитие на речта при увреден слух (Лекции и практ. упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с УС (сем. и пр. упр.) - от 10 00 до 13 30 ч.
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 416
 
 
 
Текуща практика - IV част
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ранна интервенция при деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на деца с увреден слух(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION