докт. Юлия Лазаркова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
ИССИ - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,I курс,I сем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на световното изобразително изкуство ІІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концептуални форми ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 12-14 ч.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 12-14 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 

1 гр. ТХО - упр.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
2 гр. ИСИИ - упр.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 608
ИБИИ (1гр. I-III седм. и 2гр. II-IV седм.) (Сем. упр.)
ИИ,III курс,V сем.
Зала 610
докт. Юлия Лазаркова
гр. А/гр. Б Концептуални форми ІІ част/ упр. - гр. А І - ІІІ седмица, гр. Б ІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИСИИ (Сем.упр.) - 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
Зала 606
докт. Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION