д-р Сн. Бисерова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-3 (Лекции) II-IVседм.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
1 гр. Графика и технологии ІІ част - упр.
ИИ,II курс,III сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

ХП-3 гр. А (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,III курс,V сем.
ХП-4 гр. Б (Пр.упр.)
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Графика и технологии ІІ част (Лекции)
ИИ,II курс,III сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 

ХП-4 гр. А (Пр.упр.) II-IV седмица ХП-4 гр. Б (Пр.упр.) I-III седм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-3 гр. Б (Пр. упр.) I-III седмица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

ХП-3 гр. Б (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,III курс,V сем.
ХП-4 гр. А (Пр.упр.)
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
2 гр. Графика и технологии ІІ част
ИИ,II курс,III сем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
гр. А/ Графика и технологии ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Графика и технологии (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
гр. Б/ Графика и технологии ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION