д-р Венцислава Стоянова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ТХО І част - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,I курс,I сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. Б
д-р Венцислава Стоянова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Неконвенционални форми "Акции и интервенции" - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, ІІ гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
гр. Б/ Рисуване и композиция (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
ТХО ІІ част(упр) - 1 гр. І - ІV седмица, 2 гр. ІІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 608
 
 
 
Рисуване и композиция. Структура на визуалния образ, гр. Б (пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 12-14 ч.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 12-14 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
ТХО "Изкуство и общество" - упр., 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 

1 гр. ТХО - упр.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
2 гр. ИСИИ - упр.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Неконвенционални форми. Медийни форми и видеоарт - упр. / 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,III курс,V сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION