ас. д-р Яна Станева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 гр./ 2 гр. Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Пр. упр.)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители (сем.упр.) през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 309
Основи на социалната педагогика (Сем. упр.) 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Соц. п-ка,II курс,III сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Методи на социалната работа (сем. и пр.упр.) 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Соц. п-ка,II курс,III сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
СПРС (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION