ас. Г. Георгиев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увод в студийните технологии (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
Тонрежисура ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
доц. д-р Адр. Георгиев гл.ас. д-р Хр. Карагьозов ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (сем.+пр.упр.)
Музика,I курс,I сем.
ас. Г. Георгиев
Зала 323 А
Виртуални студийни технологии І част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
доц. д-р Адр. Георгиев ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Електронни клавишни инструменти І част (упр.) - през седмица
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теория и история на електронната музика - лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов ас. Г. Георгиев
бл.2/МКЦ
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикална и компютърна грамотност (Лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
доц. д-р Адр. Георгиев ас. Г. Георгиев
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION