доц. дпсн Н. Василева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Придобити езикови нарушения (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при психични заболявания (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Невропсихология (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Основи на логопедията (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION