доц. д-р М. Димчева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1/2гр.Методика на изобр. изкуство в горен курс с хоспитиране(сем.+пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
Методика на ИИ в нач. у-ще с хоспит.(лекции и упр.) - 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
Текуща педагогическа практика (горен курс) - 2гр. по 15 ч. пр. упр.
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на ИИ в горен курс с хоспитиране (Лекции) - през седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
Текуща педагогическа практика (начален курс) - I-III седм. 1гр.; II-IVседм. 2 гр.
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Педагогическа специализация по избор (начален, среден или горен курс)
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на ИИ в началното у-ще с хоспитир. (2 гр. по 10ч. пр. упр. в у-ще)
ИИ,III курс,V сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Педаг. специализация Горен курс III част
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION